Utbildningar för ett bättre samhälle

Här är människan och samhället i centrum. Genom våra assistentutbildningar, själavårdskurser, utbildningar inom socialpedagogik och socialt entreprenörskap kan du få verktyg att möta och hjälpa människor i alla livets skeden, men också verktyg för att driva projekt och förändringsarbete som verkligen gör skillnad i kyrka och samhälle. Drivs du av ett samhällsengagemang? Då ska du klicka dig vidare här och söka någon av våra utbildningar inom socialt arbete!

AssistentutbildningAssistentutbildning DistansDIOSSocialpedagogSocialpedagog DistansSocialt entreprenörskapSjälavårdTeckenspråk Distans