Alla ska med!

Som folkhögskolor får vi förtroendet att genomföra olika typer av samhällsuppdragsutbildningar. Det kan handla om språkträning för asylsökande eller nyanlända, etableringskurs eller studiemotiverande folkhögskolekurs för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Fokus i arbetet är att allt fler människor ska känna att de har något viktigt att bidra med till vårt gemensamma samhälle! Genom att klicka dig vidare här kan du läsa mer om dessa kurser.

JönköpingMariannelundNorrland