Om PSK

Pingstskolorna, PSK, drivs av Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet som är en del av Pingströrelsen i Sverige. Stiftelsens huvudman är styrelsen för Pingst FFS och stiftelsens styrelse utgör också styrgrupp för Pingst Utbildning.
Idag bedriver stiftelsen kursverksamhet vid fem folkhögskolor; Dalkarlså folkhögskola i Robertsfors och Umeå, June folkhögskola i Jönköping, Kaggeholms folkhögskola på Ekerö i Stockholm, Mariannelunds folkhögskola i Mariannelund och Vinga folkhögskola i Göteborg.

Den första skolan, Kaggeholm, startades av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1942. 1963 övergick ägandet i en stiftelse med flera pingstförsamlingar som huvudmän. 1965 beviljades skolan statsbidrag som började betalas ut från 1967. 1972 köpte stiftelsen Mariannelundsskolan och startade Mariannelunds folkhögskola som 1977 beviljades eget statsbidrag. Utifrån Mariannelunds folkhögskola startades 1977 Norrskolan med kursverksamhet i Lycksele. 1979 köpte stiftelsen Jära folkhögskola utanför Nässjö och startade upp Viebäcks folkhögskola, med kursverksamhet utifrån Mariannelund. Viebäck blev en egen folkhögskola 1982. 1985 flyttade Norrskolan från Lycksele till Dalkarlså i Robertsfors kommun, norr om Umeå, och sedan 1991 är även den en självständig folkhögskola; Dalkarlså folkhögskola. Det senaste tillskottet till Pingstskolorna kom 2018 då Vinga folkhögskola startades upp utifrån kursverksamhet som under flera år bedrivits i Göteborg av de andra Pingstskolorna.