Kontakt

Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet
Box 15144
167 15 Bromma


Johannes Magnusson

Verksamhetsledare
Tel: 0707-99 27 20
Maila: johannes.magnusson@pingst.se


Bengt Axelsson

Ekonomiansvarig
Maila: bengt@mariannelund.nu


Samuel Klintefelt

Rektor Mariannelunds folkhögskola
Tel: 0704-81 55 55
Maila: samuel@mariannelund.nu


Tatta Lennartsson

Rektor Kaggeholms folkhögskola
Tel: 073-952 72 56
Maila: tatta.lennartsson@kaggeholm.se


Kenneth Mattebo

Rektor Umeå folkhögskola
Tel: 070-304 04 28
Maila: kenneth.mattebo@umeafolkhogskola.se


Miriam Ås

Rektor Vinga folkhögskola
Maila: miriam.as@junefolhogskola.se


Marcus Örebäck

Rektor June folkhögskola
Tel: 0707-53 28 72
Maila: marcus.oreback@junefolkhogskola.se